bezár

SZEGA Foods Kft - NEMZETEK SAJTVERSENYE
játékának hivatalos Részvételi és Játékszabályzata

1. Szervező:

SZEGA Camembert Kft. 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.

Cégjegyzékszám: 01-09-702889

2. A játék időtartama

A játék 2016. július 7. 11 órától – szeptember 11. 13 óráig tart.

3. Részvételi feltételek és Játékszabályzat

A játékban részt vehetnek azon 14 év feletti, magyar és külföldi állampolgárok, akik a www.nemzeteksajtversenye.hu oldalon regisztrálnak és érvényes szavazatot adnak le. A játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

4. A játék menete:

A SZEGA Foods 2016-ben megrendezi a IV. Nemzetek Sajtversenyét amelyen Európa számos országa, tradicionálisan nemzeti sajtként számon tartott sajt-fajtájával verseng a Közönség szavazataiért. A verseny selejtezőjeként Magyarország sajtgyártóinak különlegességi mérik össze ereiket a közönség illetve a szakmai zsűri előtt.

A játék 2016.Július.7 11 órától – 2016. Szeptember 11. 13 óráig tart.

A hazai selejtező időtartama: 2016. Július 7- Augusztus 21.

Azon játékosok között akik, leadják érvényes szavazatukat, és elfogadják jelen játékszabályzatot, az 5. pontban részletezett nyereményeket sorsolunk ki! A nyereményeket a IV. Nemzetek  Sajtversenyének végén azaz 2016. szeptember 11-én sorsoljuk ki.

Minden játékos érvényesen csak egyszer jogosult regisztrálni. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett szavazatért / regisztrációért..

5. Nyeremények:

2016. szeptember 11-én 15 órakkor az érvényesen szavazó játékosok közül kisorsolásra kerül:

A nyeremények számítógép segítségével kerülnek kisorsolásra a következő címen: SZEGA Camembert Kft. 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121. Amennyiben a nyeremény nyertese nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, a játékból kizárásra kerül, és helyette – tartaléknyertesként – mindig az időben közvetlenül utána következőleg beérkezett érvényes szavazat beküldője nyeri meg a nyereményt, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

6. A nyertesek értesítése:

A nyertesesek nevét az eredményhirdetéskor szóban, a Szervező a www.facebook.com/szegafoods oldalon publikálja. A Szervező elektronikus levélben is értesíti a nyerteseket.

7. A nyeremények átvétele:

A nyeremények utalványait előre egyeztetett időpontban a SZEGA Foods Kft, Budagyöngye Bevásárlóközpontban (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.) lévő üzletében veheti át a nyertes személyi igazolvány bemutatása ellenében. A nyertes játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

8. Általános rendelkezések

8.1. A játékban való részvétel önkéntes. A játék során esetlegesen szolgáltatott személyes adatok nem kerülnek rögzítésre, a Szervező csak abból a célból dolgozza fel, hogy megállapítsa a Játék nyertesét.

8.2. A regisztráció megtörténtéével a játékos elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Részvételi Feltételeket és a Játékszabályzatot, és azokat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.

8.3. A nyeremény felvételével és felhasználásával összefüggésben esetleges felmerülő költségek és kiadások a nyerteseket terhelik.

8.4. A Szervező a rajta kívül álló okokból bekövetkező a microsite meghibásodásokért, melyek a szavazás időszakonként visszatérő, vagy végleges leállását, szüneteltetését eredményezik, semmilyen módon nem felel, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartozik.

8.5. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8.6. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók.

8.7. A Játékból ki vannak zárva a SZEGA Camembert Kft. és kapcsolt vállalkozásai dolgozói és ezen személyek Ptk. 685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

8.8. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot vagy egyéb felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.

8.9. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.nemzeteksajtversenye.hu internetes oldalon jelenik meg.

8.10. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező SZEGA Camembert Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. Az SZEGA Camembert Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

SZEGA Camembert Kft.

Minden jog fenntartva © SZEGA Camembert Kft.
támogatott böngészők

Köszönjük érdeklődését

A játék véget ért, az eredményeket facebook oldalunkon olvashatják.

Szeretettel várjuk vissza!
Üdvözlettel,
Szega Foods

bezár